سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a

درخواست عضويت :علاقمندان ، مربیان ،داوران و فایتر های آماتور و حرفه ای که مایل هستند در لیست رنکینگ و یا در مسابقات و یا رخدادهای پاهویوت ایران شرکت نمایند لازمست در ابتدا عضویت در پاهویوت ایران را داشته باشند

!عضویت رایگان می باشد

برای عضویت بایستی فرم مربوط به عضویت را کامل نمایید و پس از دریافت کد اختصاصی کپی مدارک خود را به این آدرس ایمیل ارسال نمایند : info@pahuyuth.ir

تمام اطلاعات ارسالی با دقت کافی و در نهایت امنیت نگهداری خواهد شد و بدون درخواست شما در اختیار سایر اشخاص یا سازمان ها قرار نمی گیرد . اعضای جدید می توانند نسبت به تطبیق مدارک آموزشی قبلی خود با ظوابط سبک پاهویوت و فدراسیون ورزش های رزمی اقدام نمایند و در صورت لزوم بایستی در دوره های تخصصی پاهویوت شرکت نمایند .

.قوانین ومقررات سبک پاهویوت را بطور کامل پیروی می نمایم