سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a
خان 9 آزمون 1390

نام استان

نام

ردیف

اصفهان

علی   جمشیدیان

1

اصفهان

بهروز  فرهادی

2

مازندران

ابوافضل یغقوب پور

3

گلستان

حسین براتی

4

تهران

محسن زوهمند

5

کرمانشاه

عبدالوهاب کزازی

6

کرمانشاه

سامان مرادی

7

کرمانشاه

محمد مرادی

8

قزوین

ناصر کاکاوند

9

گلستان

عماد غلامی

10

 گیلان

مهدی محمدی نیا

11