سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a
خــان 15

اعطاء درجه خان 15 توسط استاد بزرگ آمنات به استاد عبادتی در اکتبر 2011 ، کمیته المپیک تایلند- بانکوکاستاد بزرگ آمنات ، استاد برجسته در فنون اصیل تایلندی و مشاور فنی تونی جاآ در فیلم های اونگ باگ