سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a
خــان 14

اعطاء درجه استادی (آرجان ) خان 14 توسط دکتر تاپسوآن رئیس فدراسیون جهانی موی تای IFMA به استاد عبادتی دسامبر 2006 ، دفتر مرکزی شورای جهانی موی تای WMC بانکوک - تایلند