سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a
خان 10 آزمون 1390

نام استان

نام

ردیف

البرز

امیر علی سجودی

1

تهران

هادی شهرام پناه

2

زنجان

سید مهدی فرقانی

3

تهران

محسن ایزدی

4

گلستان

احمد  پروزن

5

اصفهان

یوسف محرابی

6

کردستان

فردین زاهدی

7

گلستان

محمد صادقی نسب

8

اردبیل

توحید سیفی

9

کردستان

عطا فلاحی

10

همدان

مسعود کرمی

11

کرمانشاه

محمد امین محمدی

12

کرمانشاه

علیرضا معصومی

13