سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a

ادارات کل ورزش و جوانان استانها:بر روي نام مرکز استان مورد نظر کليلک کنيد.