سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران
شناسایی شده از سوی :
وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک
و فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
a

نمايندگي هاي پاهويوتسبک پاهویوت در هر یک از استان های سراسر کشور فقط یکنفر را بعنوان نماینده سبک برای راه اندازی تشکیلات نمایندگی در استان مربوطه به رسمیت خواهد شناخت و هر یک از نمایندگی ها ملزم به رعایت قوانین و مقررات سبک کشور بوده و تحت نظر هیئت ورزش های رزمی استان فعالیت خواهند داشت ، علاقمندان جهت اخذ عضویت و نمایندگی می توانند با دفتر مرکزی سبک پاهویوت کشور تماس حاصل نمایند .