سبک پاهویوت جمهوری اسلامی ایران I.R.RAN PAHUYUTH ASSOCIATION

اخبار پاهویوت

پنجمین سمینار سراسری داوری پاهویوت ایران

به گزارش روابط عمومی سبک پاهویوت پنجمین سمینار سراسری داوری پاهویوت ایران با حضور داوران از اقصی نقاط کشور در تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۰ در تهران سالن اجلاس دفتر امور...